PSYCH-K®

Vážení a milí,
i já vnímám narušení pole síly. Nejistota, strach, obavy o zdraví, jídlo, základní životní jistoty…… Od toho už jsme si už dávno odvykli 🙂 a naše podvědomí nám danou situaci ještě zveličí, protože jeho hlavní rolí je nás varovat před možným nebezpečím. Ano doba nám přináší výzvu, je potřeba umět se adaptovat na změny, které přicházejí, zůstat v klidu a v dobré náladě, používat zdravý selský rozum, být připraven pomáhat svému okolí. Věřit svému tělu, že vše v pohodě zvládne. Umět najít řešení v měnícím se podnikatelském prostředí, které mi umožní krizi přežít, případně ji využít ve svůj prospěch. Umět vše vysvětlit dětem, které mohou situaci vnímat jako velmi ohrožující….. Je zde spousta nových a zajímavých podnětů. 😉 Pokud máte pocit, že potřebujete pomoci nastavit vaše podvědomé programy tak, aby vás podporovali a pomáhalli vám, funguje v naší republice již řada facilitátorů PSYCH-K©, kteří jsou připraveni a pracují ostošest. Zde jsou jejich kontakty.
S láskou Simona

Máte pocit, že se vám některé situace neustále opakují? Že někdy nemáte sílu ani vůli změnit to co chcete ve svém životě?
Přestaňte se obviňovat, důvod je ukrytý ve vašem podvědomí. Stejně tak jakákoliv vaše domnělá omezení.

Dá se to změnit.

Díky unikátní metodě PSYCH-K® (klíč k psychice) dokážeme společně najít původce vašich omezujících myšlenek a hlavně je efektivně a velmi rychle změnit. Z omezujících na podporující. Samotný proces změny přesvědčení trvá několik minut.

Jak to funguje?

  • Celý proces je řízen výhradně moudrostí vašeho těla, podvědomí a nadvědomí. Využíváme svalový test k řízení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější a nejbezpečnější.
  • PSYCH-K® využívá nejmodernější poznatky z oblasti epigenetiky, a psychoneuroimunologie.
  • Neinvazivně, interaktivně a jednoduše. Použijeme svalový test k řízení celého procesu tak, aby byl co nejefektivnější a nejbezpečnější.

Jaké budou výsledky?

  • Vzhledem k tomu, že naše přesvědčení jsou z 95% zodpovědná za to, jak vypadá náš život, jeho kvalita se o poznání zlepší.
  • Budete moci využít svůj plný potenciál bez nepotřebných a starých programů strachu, úzkosti, nedůvěry, nelásky a omezení.
  • Navrátíte se do svého středu, rozpomente si na to, kým skutečně jste.

Simona Hovadíková je certifikovaným facilitátorem PSYCH-K®.
Další informace lze nalézt na psych-k.com.

„PSYCH-K® představuje jeden z nejdůležitějších procesů umožňující rychlou a účinnou změnu našich životů, která je nyní na planetě k dispozici.“
Dr. Bruce H. Lipton, Ph.D., autor Biologie víry, Líbánkový efekt, www.brucelipton.com

„Mé setkání se PSYCH-K® mi poskytlo směr, který mě nejen vnitřně změnil tím, že ho používám, ale rovněž představuje kompas, který bude řídit mou specializaci pro studium, výzkum a výuku po zbytek mých dnů na této planetě“
Jeffrey L. Fannin, PhD, Director and Executive Director, Center for Cognitive Enhancement, www.enhanceyourbrain.com

„PSYCH-K® je soubor zásad a procesů určených k tomu, aby změnili podvědomá přesvědčení, která omezují vyjádření našeho plného potenciálu jako duchovní bytosti, která prožívá lidskou zkušenost.“
Rob Williams, Zakladatel PSYCH-K, www.psych-k.com


„Nemusíte se držet přesvědčení, které jste si ve svém nitru ukotvili jako dítě. Můžete si zvolit nová. A když si vyberete nová, ať jsou to ta, která jsou absolutně posilující, přesvědčení, která vám říkají:“ Ty jsi vládcem času a prostoru a ty jsi zodpovědný za to, že tvé sny se stanou realitou.“
Vishen Lakhiani , www.mindvalley.com